Một điều kinh khủng xảy đến cho những ai cài hàng trăm ứng dụng trên chiếc iPhone/iPod/iPad của mình đó là khi bạn Restore và Sync lại toàn bộ ứng dụng vào máy, tất cả các sắp xếp của bạn ví dụ như thư mục, vị trí các ứng dụng đều bị xóa bỏ hoàn toàn và buộc lòng bạn phải tiến hành sắp xếp lại, tạo thư mục lại từ đầu. Một công việc rất ư là nhàm chán. Tuy nhiên, nếu như trước đó bạn có tiến hành sao lưu (Backup) thiết bị của mình thì có cơ may bạn vẫn phục hồi lại được cách sắp xếp vốn có trước đó.

Cách làm như sau:

  1. Giả sử bạn đã tiến hành Restore lại máy, lúc này màn hình Homescreen của bạn chưa có ứng dụng của hãng thứ ba nào do mọi thứ đã bị xóa hết trong quá trình Restore.
  2. Kết nối máy với iTunes.
  3. Nếu bạn chưa Sync thì hãy tiến hành Sync để chép toàn bộ ứng dụng, dữ liệu vào máy trở lại.
  4. Sau khi Sync xong, Homescreen sẽ rất bừa bộn do nó không được sắp xếp theo cách của bạn đã làm trước đây.
  5. Nhấp phải chuột vào tên của máy trong iTunes > chọn Restore from Backup.
  6. Máy sẽ hỏi bạn chọn bản sao lưu nào cần phục hồi > bấm nút Restore.
  7. Sau khi Restore lần thứ hai này, toàn bộ cách sắp xếp, thư mục của bạn sẽ trở về tình trạng mới nhất trước đó mà bạn đã sắp xếp.

Theo LifeHacker