FaceTime vốn chỉ dành cho những thiết bị chạy iOS có camera trước hay máy tính của Apple nhưng nhờ một thay đổi nhỏ trong hệ thống, bạn cũng có thể kích hoạt tính năng này cho iPhone 3GS. Tất nhiên vì không có camera trước nên người ở máy khác gọi tới sẽ không thể nhìn thấy bạn, FaceTime trên iPhone 3GS chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh từ người gọi đến. Để kích hoạt FaceTime trên iPhone 3GS, yêu cầu máy bạn phải được jailbreak. Để thực hiện, vào Cydia và add source http://apps.iphoneislam.com. Sau khi đã add source đó, bạn tìm FaceIt-3GS và cài đặt nó. Sau khi cài đặt xong và máy thực hiện khởi động lại, FaceTime đã có trên iPhone 3GS.
Lưu ý: Chỉ hỗ trợ iOS 4.1 trở lên.