Momento là một nhật ký độc đáo trên iPhone của bạn
- App này cho phép bạn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng hình ảnh.

- Kết nối với các dịch vụ web phổ biến xã hội, như Twitter, Facebook, Flickr và Last.fm, để thu thập và hiển thị các hoạt động trực tuyến của bạn như là một phần của cuốn nhật ký của bạn.
- App này có chế độ bảo mật để bảo vệ quyền riêng tư cho bạn .

Momento
Version: 1.0.0
Category: Lifestyle
Seller: d3i
Publish Date:2009-12-23
Add to AppCake: 2009-12-26
Price: $2.99
Size: 2.1 MB
Compatible with iPhone and iPod touch.
Requires iPhone OS 3.0 or later.